Armaghedonul din bibliotecă

România literară nr. 43/2015

arcanosophia2aLiber Belial sau suprarealismul adus la tribunal

În liniştea Bibliotecii Batthianeum din Alba Iulia, sub cota ms. I 92, zace într-o nemeritată uitare unul din cele mai ciudate şi mai controversate romane medievale: Liber Belial (1382). Autorul lui, Giacomo Palladino (1349-1417), arhidiacon de Teramo, apoi de Florenza, a dus fabulaţia până dincolo de graniţele imaginarului medieval, propunând o rezolvare suprarealistă a Armaghedonului prin aducerea în… instanţă a celor două tabere. În locul confruntării apocaliptice dintre draci şi oştile îngereşti, autorul a imaginat un insolit duel argumentativ ţinut după toate regulile proceselor medievale, instanţa fiind chemată să decidă cine este de jure stăpânul lumii.

Pretextul de la care începe nemaiîntâlnitul proces îl are ca protagonist pe „regele infernal Lucifer”, care, neîmpăcat de pierderea Paradisului, îl acuză pe Isus că a încălcat împărţirea lumii prin coborârea la iad şi eliberarea sufletelor patriarhilor. În paranteză fie spus, autorul dovedeşte aici o bună cunoaştere a Testamentelor celor doisprezece patriarhi, apocrifele pe care Sf. Paul le citează ades în Epistole şi a căror primă traducere în limba latină, din 1242, a cunoscut o enormă popularitate. În numele lui Lucifer, „avocatul general al Infernului, Belial”, pe care aceleaşi Testamenta îl certifică de 29 de ori ca pe echivalentul lui satan, soseşte din Gheena pentru a notifica instanţei divine o plângere împotriva „spoliatorului de suflete” Isus. Speţa este trimisă imediat de Dumnezeu-tatăl la o primă instanţă, „pagan Belial” fiind comisionat să deschidă un proces prezidat de înţeleptul „König Solomonis”. Ocupat cu sărbătoarea Paştelui, Isus alege să fie reprezentat în instanţă de „marele jurist Moysis”, care propune ca martori-juraţi pe „Abraham, Isaac, Iacob, David, Johannes Täufer, Aristoteles, Virgilius şi Hipocrat”i. Avocat versat, Belial îi recuză pe toţi, pe motiv că sunt suflete „spoliate” (germ. spuilen; din fr. med., despuillé) de Isus din Infern şi nu pot fi imparţiali într-o cauză care implică Paradisul şi Infernul. Mai mult, toţi martorii nu ar fi decât nişte ipocriţi şi nişte înşelători – mai puţin Ioan Botezătorul, pentru care Belial manifestă o ciudată deferenţă. De exemplu, în cazul lui Aristotel, obiecţia diavolului esteii modul fraudulos în care el şi-ar fi însuşit bunurile şi filosofia lui Platon. În cele din urmă, cei doi avocaţi ajung la un fel de mediere la o curte supremă, alcătuită din Octavianus Augustus şi Ieremia, Moise, Isaia şi Aristotel. Aici, după tiradele împricinaţilor, mediatorii lasă decizia în coadă de peşte, legendara ambiguitate a justiţiei făcând ca ambele tabere să-şi cânte triumful.

Pe când Aristotel mai era confundat cu Lucifer

Dincolo de meritele literare, de detaliile istorice despre funcţionarea tribunalului public medieval ori de tensiunea şi logica argumentaţiilor teologice, romanul acesta mai conţine ceva. El ne semnalează mobilizarea tradiţiei oculte a Occidentului, o tradiţie pe care canonicul de Teramo o leagă direct de numele lui Lucifer, spunând explicit că o cunoaştere eretică venind dinspre Egiptul păgân maculează dreapta credinţă cu demoni şi vrăjitorii. Ca demonstraţie, argumentează autoruliii prin gura personajului său Moise, stă versetul din Ezechiel (29, 3): „Pharaoh rex, Aegypti, draco magne”, care ne spune explicit că Egiptul este sălaşul lui „Sathan prinţul tenebrelor” şi sursa tuturor ereziilor aşa-zis luciferice care au invadat lumea creştină. Acest Lucifer, se spune în Ezechiel 28, 13 sq şi ţine să reamintească Giacomo da Teramoiv, a fost cândva în Paradisul plin de pietre preţioase un „heruvim ocrotitor cu aripile întinse”, conducătorul corurilor de îngeri, o poziţie egală cu a arhanghelilor, de unde, datorită nelegiuirilor lui, a fost „doborât la pământ”.

Biografia celestă a lui Lucifer, semnalată de eruditul canonic din Teramo rămâne unul din punctele centrale ale demonalatriei, remura teologiei pe care neoplatonismul a adus-o din antichitatea târzie până în preajma revoluţiei New Age.

Când spui da Teramo, spui Belial, iar când spui Belial invoci dreptul secular diavolesc bazat pe tradiţia Sibilelor şi pe filosofia lui Hermes, adică pe „lucrarea lui Sathanas şi Belzebub”, cum ar spune da Teramo, de a locui acelaşi cer cu îngerii. O lucrare care a pus la îndoială – cum spune teologul da Teramov – credibilitatea lui Isus, afirmând că de la imaculata concepţie până la pasajele aşa-zis demonice din Isaia, din Ezechiel şi din Apocalips, avem dovada că demonii sunt printre oameni şi oamenii printre zei. La această tradiţie luciferică, cartea lui da Teramo mai adaugă un personaj, pe demonul Belial, intrat în „biblia” ocultismului medieval, în De occulta philosophia (1531) a lui Agrippa von Nettesheim, ca „prinţul oamenilor prefăcuţi şi al apostaţilor”. Se pare că Agrippa l-a citit temeinic pe da Teramo, ocultistl vorbin în cartea III, cap XVIII (:De ordinibus malorum daemonum), despre înţelegerea tainică (conventio) pe care Christos ar fi avut-o cândva cu „prinţul demonilor Belial (princeps eorum Belial)”. Dar călătoria lui Belial prin universul magic al ocultismului occidental începe cu adevărat abia cu Robert Fludd şi a sa Istorie metafizică, fizică şi tehnică a celor două lumi (1617-1621), Belial devenind aici unul din conducătorii celor nouă ordine demonice conduse de Lucifer.

Liber Belial mai semnalează însă ceva. Ea ne arată că în marginea concesiilor făcute de Biserică cu privire la gândirea stagiritului, numele lui Aristotel devenise în vremea în care da Teramo făcea din filosof un personaj în romanul său suprarealist sinonimi cu magia. Cauza acestei maculări satanice este celebra apocrifă Secretum Secretorum, pusă odată cu traducerea ei, în 1232, pe seama magului Aristotel. De fapt, un Pseudo-Aristotel, care a umbrit cu îngeri, demoni şi credinţa în miracole numele adevăratului Aristotel.

De două ori, cenzurat!

Toate aceste licenţe luciferice trebuie să fi pus pe gânduri Inchiziţia romană, care trece Liber Belial în anul 1621i la Index librorum prohibitorumvi. Era anul, poate nu întâmplător, în care apărea la Frankfurt secţiunea „Despre teosofie şi cabală” din cosmologia magică a lui R. Fludd, Utriusque cosmi… historia (1617-1621), care făcea din Dumnezeu, conform teoriei lui Paracelsus, un alchimist lucrând neobosit, ajutat de îngeri şi mai ales de demoni în laboratorul său, universul. Dar epoca de glorie a lui Liber Belial se apropia de final, ultima apariţie a romanului, în 1611, sub titlul schimbat în Processus Luciferi contra Jesum coram judice Salomone, nu face din romanul lui da Teramo decât un alt exemplu de „jocuri serioase”, cum numeşte editorul astfel de curiozităţi livreşti, adunate în volumul Processus iuris joco–serius, Hanoviae, 1611. Câţiva ani mai târziu, în 1617, şi tot în Germania, juristul Jacob Ayrer va da tonul interpretărilor ulterioare la Cartea Belial, reducând romanul la o simplă lucrare de practică juridică în colecţia de procese pentru uz didactic intitulată Historicher Processus Juris. Reducţia acesta face din romanul lui da Teramo victima unei duble cenzuri, clericale şi literare, deopotrivă, care au estompat până azi toate deschiderile conotative ale acestui text. De atunci, romanul zace uitat în biblioteci şi nimeni nu se mai ocupă de el. Din perioada lui de glorie, când a cunoscut 38 de ediţii numai în perioada 1468-1499 (după 1500 nemaiexistând un inventar exact), cu numeroase traduceri în germană, franceză, italiană şi chiar olandeză, cu nenumărate còpii de mână circulând în paralel, trebuie să ne amintim că prima ediţie tipărită nu a fost nici în latină, nici în italiana autorului, ci în limba germană. Graba cu care limba lui Faust l-a tradus, anunţând parcă epoca de aur a necromanţilor Trithemius şi Agrippa.

Intitulată Consolatio peccatorum, seu Processus Belial von der zeit der gedonten urteil, Bamberg, A. Pfister, 1464, ediţia princeps apare la un an după traducerea manuscrisă deţinută de Biblioteca Batthianeum. După cum lasă să se înţeleagă numele latineşti păstrate în manuscris, varianta Batthianeum pare o traducere după o copie latină şi se intitulează: Jacobus de Teramo, Das rechtbuch genan(n)t der Beliall. Manuscrisul parte componentă a unui codex ce a aparţinut familiei von Trenbach, în care ocupă filele 1r-74r. El arată ca un manuscris neterminat, cu 44 de locuri libere pentru figurile care trebuiau să ilustreze textul. Pe coperta 2, o însemnare manuscrisă (lipită) precizează că „Das buch hat h(e)r bernhart / geschennkt Ortolffus Trenb(ach) / Anno Dm. 1468 (Cartea o are dl. Bernhardt / cadou Ortolff Trenbach / Anul 1468)”. Iar pe f. 74r, după Amen-ul final, un colofon datează manuscrisul în „Anno Dom(ini) 1463 lasse(n) am Sankt Georgi tag Martz iv (Anul 1463 terminată la abaţia Sf. George ziua iv martie)”.

Aşadar, manuscrisul german aflat la Alba Iulia a aparţinut vechii familii bavareze von Trenbach, mici nobili de ţară al căror blazon apare miniat ca literă capitală pe fila 78r şi ca ex libris pe coperta 3 (lipit). Au fost doi Ortolffi în familia von Trenbach, dar manuscrisul a aparţinut, se pare, lui Ortolff von Trenbach die Jüngere (1442-1502), bunicul din Sand Mertten al fraţilor Christoph (1511-1552) şi Urban (1525-1598), unul alchimist, celălalt cu studii de astrologia chiromantica (chiromanţie) şi intellectus scientia (geomanţie) la universităţi din Italia şi Austria. De numele primului se leagă laboratorul alchimic descoperit în anii 1980 în subsolurile conacului său din Oberstockstall. Şi poate că manuscrisul acestui lusus serius cunoscut azi sub numele Liber Belial a fost menit să umple serile lungi de iarnă de pe Tennengebirge, unde, citit la focul din salonul conacului, a trezit curiozitatea tinerei generaţii Trenbach pentru arcanele cunoaşterii luciferice.

i cf. [J. von Teramo], Belial zu teutsch, (in colofon:) Das recht buch Belial genant/ von des gerichts ordnung/ von latein in tütsche sprach gebracht/ Hat gedruckt und ordenlicher gefert/ der fürsichtig Johannes Prüss Büchtrucker Burger zu Strassburg zum thiergarten, 1507, f. 27v; v. et J. de Ancharano, Processvs Luciferi contra Jesvm coram Jvdice Salomone, Hanoviae, Typis Villerianis, impens. Conr. Biermanni et cons., 1611, [sine pag.].

ii v. Belial zu teutsch, Strassburg, 1507, f. 38r.

iii cf. idem, f. 38v-40r.

iv v. idem, f. 40v.

v v. idem, f. 91r.

vi v. Index librorum prohibitorum, Romae, Typ. Reverendae Camerae Apostolicae, 1841, p. 224.

Lasă un comentariu

Filed under 1

Admonitio ad lectores

Arcanosophia

Când misterul devine „supremul unghi de vedere”1

A şti nu înseamnă a cunoaşte, aşa cum a cunoaşte nu este o garanţie a priori pentru a înţelege, spunea Chladenius2, părintele hermeneuticii moderne, pentru care Auslege-Kunst (artis interpretandi) nu mai reprezintă o reţetă magică de înţelegere a obscurităţilor unui text, cel mult un semn de carte menit să atragă atenţia asupra pasajelor care rămân un mister fertil pentru gândire. Altfel spus, a şti că Danemarca există, nu înseamnă a o cunoaşte, aşa cum a cunoaşte această ţară nu rezolvă misterul lui Hamlet, prinţul Danemarcei. E vorba de misterul care pune întrebări raţiunii, amintindu-i mereu că destinul ei a fost mirarea şi că semnul mirării (întrebării) semnalează desprinderea de imediat. Din acest unghi de vedere, hermeneutica se desparte de logică, astfel de loca obscura (schwere Stellen) la care interpretarea comună nu se mai aplică (interpretationem planem non patitur)3 arătând cu claritate că din viciul de logică al realităţii omul poate face o tehnologie de ridicare la cer. Apofatismul a dovedit deja că misterul nu înseamnă renunţare la absolut, dimpotrivă, el a impus cultivarea singurei aptitudini umane care poate pipăi anatomia Marelui Mister: imaginaţia. De aceea spune Chladenius4 că dincolo de punctul final al unei cărţi începe transcendenţa sau saltul ei (transcendit sive transilit) până la cuvântul lui Dumnezeu. Privind mai atent la această ancorare a gândirii creatoare în mister vedem nealterată încrederea lui Paracelsus, că toate lucrurile lumii sensibile îşi au rădăcina într-un Mysterium Magnum, încredere care a ajuns axiomă în cosmologia mistică a lui Jakob Boehme, acolo unde Marele Mister devine „o lume ascunsă în lumea vizibilă”5.

Refuzată de platonism, marginalizată de teologie, partea neinteligibilă a lumii inteligibile a rămas să fie obiectul de studiu al unei filosofii marginale, oculte, o disciplină eclectică dar motivată de refuzul sistemic al abstractizărilor idealismului şi coagulată mereu de încrederea că dincolo de lumea ideilor rămâne un tărâm fabulos, de mărimea şi consistenţa imaginaţiei, locul prin care circulă îngerii şi demonii.

Ofrandă tainelor hârtiei

Pe omul care „şi-a închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii şi să audă cu urechile”6, misterul îl asaltează mereu, din toate părţile, dovadă fiind uşurinţa cu care el foloseşte cuvinte precum nemaiîntâlnit, nemaivăzut, nemaiauzit, necunoscut, care toate nu sunt decât transcendentalii unei lumi în care sălăşluieşte nu atât o divinitate apofatică, cât misterul legăturii ei cu fiinţa umană. Din acest inefabil mister au rodit de-a lungul istoriei toate însemnele şi simbolurile artei, întreg patrimoniul imaginar al civilizaţiei. În faţa acestui mister s-a oprit fizica lui Descartes şi materialismul mecanicist al lui Regius, au tăcut adevărurile sintetice ale lui Quine, a ridicat din umeri logica psihologizantă a lui Piaget. Uimirea produsă de misterul de la marginea lumii inteligibile a dezbinat metafizica şi teologia, căci una este uimirea omului profan în faţa misterului şi alta cutremurarea omului mistic, distincţie impusă chiar de Biblia vulgata, care a tradus gr. mystérion atât prin ‘mister’ (lat., mysterium), cât şi prin ‘taină religioasă’ (sacramentum). Ca exemplificare a acestei duble măsuri, iată un pasaj paulinic: mysterium (misterul) care ascuns a fost de veacuri şi de generaţii […], care este bogăţia şi gloria sacramenti huius (tainei acesteia) printre păgâni, şi anume Christos în voi, speranţa şi gloria”7.

Despre lumea lui mysterium, a misterului iraţional ascuns de veacuri în lucruri şi în semne avem a gră ipe acest site. Este iraţional pentru că din el izvorăşte farmecul, vraja, magia, care toate sunt dincolo de raţiune şi de dogme. În numele lui, Pico della Mirandola, Agrippa von Nettesheim, Giordano Bruno, Robert Fludd şi mulţi alţii au regenerat periodic avântul omului de a strămuta hotare, de a măsura cerul, de a locui spaţiul nemărginit al timpului absolut. Şi dacă teologia a adus misterul la credinţă, filosofia ocultă a adus misterul la conştiinţă, făcând din mysterium un cifru simbolic la îndemâna gândirii creatoare, misterul fără de care arta întreagă nu ar mai avea sens.

Tuturor acestor autori, dar şi cititorilor care încă mai cred că umanitatea s-a născut din cenuşa arcanelor, se dedică această ofrandă de pixeli.

1 L. Blaga, Cenzura transcendentă, în Ed. Humanitas, 2003, p. 104.

2 v. J. M. Chladenius, Einleitung zur richtigen Auslegung vernünfftige Reden und Schriften, Leipzig, 1742, §673, 517.

3 cf. idem, Nova philosophia definitiva…, Lipsiae, 1750, p. 48.

4 cf. idem, p. 51-52.

5 cf. J. Böhme, Mysterium magnum, oder Erklärung über das erste Buch Mosis, în SA 5, Leipzig, 1843, p. 4.

6 Mt., 13, 16.

7 Col., 1, 26-27.

Lasă un comentariu

Filed under 1

Transilvania și goticul european

România literară nr. 42/ 2015, p. 24-25

Lukas Mayer, Prinderea si pedepsirea familiei unui varcolac, 1589,  Biblioteca din Augsburg.

Lukas Mayer, gravura in lemn, Prinderea si pedepsirea unui varcolac, 1589, Biblioteca din Augsburg.

Din biografia unui satanist

În biografia oficială a lui Anton Szandor LaVey, The Secret Life of a Satanist (1991), se face precizarea că orientarea înspre ocultism a celui care a fondat în America Biserica lui Satan se datorează unei bunici originare din Transilvania. Această grandma dinspre partea mamei, numită Lupescu-Primakov, ar fi avut o enormă influenţă asupra nepotului de şapte ani, hrănind imaginaţia micului Tony cu poveşti despre vrăji, deochi, vârcolaci şi alte cele.

Adevărată sau nu, „moştenirea românească a satanismului” pune încă o dată în discuţie şablonul mental al unei Transilvanii gotice şi întrebarea în ce măsură semnul de egalitate dintre Transilvania şi un locus diaboli este edificiul cutumiar al unui fantastic etnografic, şi cât arhitectura unor motive prefabricate şi literaturizate de subconştientul colectiv. Ca proiecţie a goticului european, Transilvania este în literatura de gen ecoul întârziat al unui iraţional colectiv fără naţionalitate, un simbol al spaimei şi al uimirii astfel explicat de Jules Verne în capitolul liminar din Castelul din Carpaţi (1892): „cadrul Carpaţilor se pretează în chip atât de firesc la toate evocările vrăjitoreşti (évocations psychagogique)”.

Dar cine a făcut ca acest cadru să se „preteze atât de firesc”? Cui datorăm mândria cu care satanismul îşi clamează azi o descendenţă transilvană? Să începem cu doi călători aparent prea puţin atenţi la unicitatea şi univocul Transilvaniei. E vorba de Auguste de Gérando, care a dat monografia Transilvania şi locuitorii săi (1845), şi Élisée Reclus, cu a sa Călătorie în regiunile miniere din Transilvania occidentală (1873)i, autorii pe care Jules Verne îi citează ca martori și surse ai freneziei sale fantastice, recomandându-i drept „cunoscători ai provinciilor de la extremitatea Europei”. De la ei preia romancierul toponime precum „Retyezat”, „col du Vulkan”, „Petroseny”, „Livadzel”, „la vallée du Maros” &c, dar mai ales ideea că dintre comunităţile etnice din Transilvania, „românii (les Valaques) au toate superstiţiile popoarelor semicivilizate”ii şi ei sunt cel mai adesea acuzaţi de vrăjitoriiiii. Transilvania devine la Jules Verne un seducător mysterium tremendum et fascinans, o regiune a Europei „încă foarte legată de superstiţiile străvechi”. Este impresia pe care o dau oricărui spirit lucid relatările celor doi călători, care descoperă o Transilvanie fantastică, cu oameni-vârcolac şi fete moarte care bântuie „un sat de lângă Kolosvar”iv şi pe care familia a dezgropat-o pentru a-i înfige un ţăruş în inimă, îngropând-o apoi la loc, cu faţa în jos. Ritual semnalat identic şi de monografia lui Gérando. Dar aceste câteva relatări nu reuşesc, ele singure, să facă trecerea de la natural la supranatural, fantasticul rămânând în lucrările celor doi mai degrabă o curiozitate, iar Transilvania mai mult un decor idilic pentru astfel de curiozităţi: „Peisajul şi locuitorii, totul părea idilic; până şi cimitirele aveau un aer de sărbătoare; ştergare vesele fluturau în vârful stâlpilor, înfipţi în număr mare în jurul bisericilor”v.

Atunci de unde izvorăsc fantasmele goticului transilvănean, cele care dau buzna în memoria „şefului ideologic al vampirismului modern” şi crează fundalul fantastic din mai sus citatul roman vernian? Roman care se deschide cu un „rustic păstor”, descendent din vechii daci, „privit ca un vrăjitor; un invocator de arătări fantastice. Dacă îl ascultai, vampirii şi strigoii i se supuneau; dacă îi dădeai crezare, îl puteai întâlni când luna e în descreştere, în nopţile întunecoase, ca în superstiţiile altor ţări legate de ziua anilor bisecţi, călare pe roţile morilor, vorbind cu lupii, sau visând la stele”.

Locus diaboli sau „Gregyina-Drakuluj”

Cu aproape cincizeci de ani înaintea publicării Castelului din Carpaţi apărea la Pesta una din cele mai traduse cărţi ale celui mai mare romancier maghiar, Jókai Mór, Epoca de aur a Transilvaniei (Az Érdély arány kóra, 1852). Prima traducere engleză a romanului, devenit „Midst the Wild Carpathiansvi, apare cu trei ani înainte ca Bram Stoker să tipărească Dracula (1897). Aşadar, Jókai ar avea întâietate în literaturizarea acestui amestec de teroare difuză şi mister frenetic prin care goticul european va defini Transilvania. Aparenţa de roman istoric (anul 1666 este aici doar o inteligentă trimitere la bestiarul apocaliptic) îi permite autorului să amplifice superstiţiile şi spaimele locuitorilor, făcând din Transilvania o lume pierdută în supranatural. Şi pentru că apelul la farmece şi vrăji are întotdeauna nevoie de o realitate compensatorie, autorul face din viaţa românilor transilvăneni o convenabilă alegorie a obscurantismului, invitând cititorul să constate totala dihotomie dintre această lume şi cea care aspiră la evoluţie spirituală, la progres şi raţiune, lumea nobililor maghiari. Politician liberal moderat, Jókai a înţeles că între omul mistic şi progresul social există o falie care se cere trecută instituţional, căci omul pauper va rămâne mereu ostil şi refractar la tot ceea ce reprezintă progres social. Pe de altă parte, romancierul înţelege că, paradoxal, sărăcia endemică a românilor transilvăneni nu poate ascunde un trecut glorios. De exemplu, la intrarea într-un sat românesc, naratorul consemnează existenţa unui mare arc de triumf din piatră, ce are deasupra deschiderii principale trunchiul unei Minerve antice. În faţa acesteia stă un basorelief de marmură reprezentând o bătălie, iar dedesubt o inscriptie cu litere mari, în limba latină: „Acest oraş (sic!) a fost construit de invincibilul Traian în memoria triumfului său. În spatele ei erau bordeie mizerabile”. „Uşile acestora erau atât de joase, încât ca să intrii trebuia să te apleci. Fiecare casă consta dintr-o singură cameră, în ea trăind la un loc familia, găinile şi caprele”vii.

În acest sat vine într-o seară nefastă de marţi poetul-student Clement, ajuns locotenent de district. El este simbolul civilizaţiei şi al progresului, iar satul transilvan, o lume ieşită din timp. Pentru a ajunge aici, locotenentul străbate, asemeni eroului lui Bram Stoker, pădurea vrăjită de pe „munţii Bătrâna” (localizabili în Apuseni). În „micul sat românesc Marisel, aflat departe în munţi”viii, intrăm odată cu tânărul locotenent pe un tărâm magic, bântuit de strigoi şi guvernat de vrăji şi superstiţii. Semn că sătenii „trăiau în antichitate”, la propriu, este biserica de piatră a satului, construită dintr-un templu antic, „ridicat în memoria vreunui erou roman”ix. În paranteză fie spus, biserica descrisă de Jókai seamănă izbitor cu biserica de piatră de la Densuş descrisăx la 1845 de mai sus citatul de Gérando ca biserica din „Demsus”, bănuită de autor a fi fost iniţial un mauzoleu ridicat de Traian în cinstea lui Longinus. Aici, în templul transformat în biserică, simbol al continuităţii ereziilor păgâne, sătenii sunt întrebaţi de locotenent dacă „sunt printre voi vrăjitori, vampiri, persoane care deoache copiii altora, care merg prin aer, înroşesc laptele, fac să iasă şerpi din ouă sau care au iarba fiarelor?”. Răspunsul este un tumult de glasuri, „fiecare încercând din răsputeri să îşi facă auzite experienţele”xi. De exemplu, povestea starostelui evocă o bătrână vrăjitoare a satului, pe nume Dainitza (nume prezent şi la de Gérando ca Dainitia, semnalând poate un iniţial Daniţa sau Doiniţa), vrăjitoarea cu ochii roşii având puterea şi după moarte de a aduce peste sat furtuni devastatoare şi seceta cea mai cumplită. În fine, în satul plin de mister trăia şi un tânăr ciudat, poreclit „Sanga-moarta” (însemnând în rom., spune traducătorul englez, ‘sânge-mort’), care avea o idilă cu o fată moartă, cu frumoasa Floriza. Ca o încununare a magiei acestui loc, în proximitatea satului, „dincolo de păduri”, exista un loc numit „Gregyina-Drakuluj”. În mentalul sătenilor din Marisel, această Grădină a Dracului era izvorul răului în lume, locul adăpostind un animal fioros şi multe alte lucruri necurate. Fapt cu adevărat remarcabil, locul se cere înţeles ca o metaforă, romancierul definind ca pars pro toto prin Grădina-Dracului întreaga Transilvanie. Figura de stil se va transforma sub pana lui Bram Stoker în „grădina-zoologică” din care scapă lupul cenuşiu ce terorizează oraşul, lup care introduce avatarurile lui Dracula, contele sosit tocmai din „din ţara lupilor”.

Pester Lloyd” şi dacofilia misterului

Jókai Mór şi-a declarat în mod deschis şi foarte personal admiraţia lui pentru Jules Verne, pastişându-l în Spre Polul Nord! Sau ce s-a mai întâmplat cu Tegetthoff? (Egész az Északi Polusig! Vagy: mi lett tovább a Tegetthoffal?, 1875), roman devenit în varianta germană: 20.000 de ani sub gheaţă (20,000 Jahre unter dem Eise, Berlin, 1891), tocmai pentru a se face mai vizibilă afinitatea autorului maghiar pentru universul vernian. Romanul, subintitulat când „Poveste romantică”, când „Un roman science-fiction clasic”, a apărut pentru întâia dată în foileton, în ianuarie – iunie 1875, în „Pester Lloyd”, ziarul de limbă germană din Pesta. Este acelaşi ziar care a publicat şi primele traduceri ale romanelor verniene în limba germană. Aici, în partea de cultură, atât Jules Verne, cât şi Jókai Mór au publicat numeroase din romanele lor. Jules Verne a răsplătit atenţia literelor din ceea ce s-a numit monarhia dunăreană (Austro-Ungaria) cu „un ciclu de romane dunărene, probabil cele mai curioase” ale sale, cum le vede Jean-Paul Dekiss în Jules Verne l’enchanteur (2002)xii. Aceste romane sunt, în ordinea apariţiei: Mathias Sandorf (1885), Castelul din Carpaţi (1892), Secretul lui Wilhelm Storitz (1910) şi Frumoasa Dunăre galbenă (scris în 1901, dar apărut abia în 1988), ultimul cunoscut mai bine printr-o prelucrare a fiului său, Michel Verne: Le Pilote du Danube (1908). Sunt romane în care apar nu doar personaje cu nume româneşti, precum Cincu, Zinca, Miclesco, Dragoch, Koltz &c, dar şi un interes deosebit pentru „le pays des Daces”, Dacia pe care J. Verne o identifică explicit cu Transilvania: „Aceasta este străvechea ţară a dacilor, cucerită de Traian în primul secol al erei creştine. Independenţa de care se bucura sub Ioan Zapolya şi urmaşii acestuia până în 1699, avea să ia sfârşit în timpul lui Leopold întâiul, ţara devenind o anexă a Austriei”. La rândul lui, şi Jókai Mór vorbeşte cu admiraţie despre trecutul românilor transilvăneni: „Avem încă tradiţiile noastre, şi dacă nu am avea nimic altceva tot am putea arăta pădurile care stau pe locul vechii Sarmisegetuze sau oraşul construit de Decebal când a învins vestitele trupe ale Consulatului. Şi vai de acel oraş!, dacă mormintele peste care sunt acum construite case s-ar mai deschide o dată, cum ar mai transforma strazile în câmp de luptă! Ce a devenit însă naţiuniunea, moştenitoarea acestei glorii? ­­- mândrii Daci, descendenţii prea-vestitelor legiuni? Eu nu reproşez niciunei naţiuni că ne-a adus la ceea ce suntem acum, dar nimeni să nu mă oprească să readuc poporul meu la ceea ce a fost odată” (Müvei, 47 , Budapest, 1928, p. 136).

Din această admiraţie pentru vechea Dacie s-a născut interesul particular pentru cutumele, superstiţiile şi magismul transilvănean. De aici au ieşit strigoii, vârcolacii şi vampirii care, literaturizaţi aiurea, în Ungaria, Franţa ori Anglia, au făcut ca genul gotic să se identifice mereu cu Transilvania.

Note:

i É. Reclus, Voyage aux régions minières de la Transylvanie occidentale (1873), în „Le tour du monde. Nouveau journal de voyage”, no. 28, Paris-Londres, 1874, p. 1-48.

ii A. de Gérando, La Transilvanie et ses habitants, Paris, 1845, p. 316.

iii idem, p. 317.

iv cf. É. Reclus, op. cit., p. 27.

v ibidem.

vi J. Maurus, Midst the Wild Carpathians, London, Chapman and Hall, 1894; în traducerea americană, The Golden Age in Transylvania, New-York, R. F. Fenno & Co, 1898.

vii în ed. New-York, 1898, p. 189.

viii idem, p. 184.

ix cf. idem, p. 190.

x cf. A. de Gérando, op. cit., p. 370.

xi cf. J. Maurus, ed. cit., p. 191.

xii J.-P. Dekiss, Jules Verne l’enchanteur, Paris, du Félin, 2002, p. 329.

Lasă un comentariu

Filed under 1

Cu dragoste și abjecție despre plagiat

O remanență a discursului colectivist de ieri este plagiatul de azi, ajuns după ’89 legitimare și principiu dinamic pentru multe biografii. Dezghețarea limbajului de lemn a luat prin surprindere omul bicefalic, care gândea cu capul lui Marx și visa cu capul lui Engels, corabia lui din lemn de trandafir trezindu-se solitară într-un ocean informațional. De aici, mereu, nevoia de terra firma, de idei luate de-a gata, fie în vulgata blogului personal, fie în discursul aulic și post-universitar. Și când te gândești că era o vreme când, ne spune Marțial, era suficient strigi de trei, patru ori,/ și plagiatorului să-i fie rușine de el însuși” (Epigrammaton, XII, 52). De unde însă rușine când plagiarius este acum prim sau viceprim-ministru și de la înălțimea c.v.ului gros ține să ne convingă că îndoiala autenticității e doar o fenomenologie a timpului cotidian?

Am pomenit de fenomenologie doar pentru a pregăti intrarea în context a unui coleg de studii fenomenologice, ilustru co-traducător al lui Sein un Zeit, onorabilul co-fondator al Societății Române de Fenomenologie, dl. Cătălin Cioabă, care și-a descoperit mai nou vocația de editor al poeziilor eminesciene. Intitulată, M. Eminescu, Poezii, Ediție adnotată, Selecție, cronologie și note de (sic!) Cătălin Cioabă, cartea despre care am vrea să nu vorbim a apărut în 2014 la Editura Humanitas. Într-o Notă asupra ediției, editorul insistă să ne lămurească cum „a luat naştere secţiunea de Note din volum”, o secțiune care ar fi trebuit să fie geniala contribuție, maiestuoasa sinteză personală a editorului: „E vorba de texte de sinteză a cercetării în domeniu asupra istoriei interne (manuscrise, geneză, an de scriere şi de publicare, surse de inspiraţie) a poemelor antologate. Exegeza lui Perpessicius, cea mai importantă, a constituit doar punctul de plecare, fiind preluate şi contribuţiile editorilor de mai târziu, precum şi orice contribuţie ulterioară care ni s-a părut a avea însemnătate (cf. „Bibliografia”)” (p. 10). Așadar, în viziunea editorului Cioabă, o minusculă bibliografie (nici 3 pagini) ar trebui să fie suficientă ca să pavoazeze cu bune intenții orice elipsă de trimiteri și să mascheze toate ghilimelele pierdute pe drum. Iată o soluție care plasează din start „ediția Cioabă” departe de orice probitate academică. Nu mai vorbesc că tot acest ghiveci de texte de sinteză a cercetării altora ne este vândut ca note de Cătălin Cioabă, când dl. Cioabă nu are decât meritul unui compilator harnic și, cel mai adesea, amnezic când vine vorba de sursa preluărilor lui.

Ca exemplificare a felului cum se manifestă această amnezie și de cum a înțeles editorul să își treacă preluările în contul său de cercetare, iată un fragment din nota dlui Cioabă la Scrisoarea III (p. 557): „Visul sultanului (de fapt Osman, întemeietorul imperiului) nu este doar o construcție lirică, ci a fost inspirat de paginile unei Istorii a Imperiului Otoman a lui Joseph von Hammer (Pesta, 1827), ce redă un document care conține, textual, chiar și imaginea ochiului ce înlăuntru se deșteaptă. Nimic despre Anghel Demetriescu, nimic despre Ion Grămadă, cei dintâi care au semnalat, unul în 1903, celălalt în 1914, că visul sultanului din Scrisoarea IIInu este altceva decât o parafrazare în versuri a textului lui Hammer” (Demetriescu, apud Perpessicius, în Eminescu, Opere VI, p. 182). Cât despre faptul că Scrisoarea III ar „conține, textual, chiar și imaginea ochiului ce înlăuntru se deșteaptă, editorul uită să adauge vreo sursă, trecând-o fără scrupule direct în contul său.

Aici, victima colaterală a feloniei editorului este subsemnatul, care a semnalat în Literatura luciferică (Cartea Românească, 2010, p. 148) și apoi a dezvoltat într-un articol din „România literară” (nr. 5/ 31 ianuarie 2014) că versul 4 din Scrisoarea III, „Dară ochiu-nchis afară, înlăuntru se deşteaptă”, „nu e altceva decât prelucrarea poetică a unei propoziţii a orientalistului austriac [Joseph von Hammer] din începutul pasajului despre visul lui Osman [din Geschichte des Osmanischen Reiches, I Bd., 1827, p. 49]: ochiul său adormit la exterior, deschis e înlăuntru (von außen schlummernde, nach innen geöffnete Auge)”. Semn că „cercetătorul Cioabă” nu și-a frecventat nici măcar propriile trimiteri este absența vreunei localizări a „visului lui Osman” (Der Traum Osman’s) în textul lui Hammer, localizare cu care orice editor serios era dator cititorilor săi. Mai mult, exprimarea nefericită, cum că „visul sultanului” ar reda „un document”, ni-l arată pe dl. Cioabă incapabil să citească precizările lui Hammer din subsolul paginii 49 din mai sus citatul volum, unde se spune că „Visul sultanului” redă, de fapt, o legendă populară colaționată de orientalistul german după mai multe cronici turcești (enumerate în notă).

Dar poate că filosoful și umbra lui, editorul, se bazează pe faptul că plagiarius însemna cândva și ‘seducător’, sperând că notele sale” ar putea fi o seducătoare uitare a tot ceea ce Perpessicius a spus despre poezia lui Eminescu. Lângă notele sale, din seducătorul co-traducător și co-fondator Cioabă nu mai rămâne în amintirea cititorilor decât un bun co-editor de conjunctură, în vreme ce Perpessicius, din a cărui operă nu se sfiește să citeze copios, mai ales fără ghilimele, rămâne mereu același bun editor.

Lasă un comentariu

Filed under 1

Trei eroi înrudiți

Erotocrit luptând cu vlahul Aristos, miniatură de Petraki Logofătul (ms. BAR 3454)

Erotocrit luptând cu vlahul Aristos, miniatură de Petraki Logofătul (ms. BAR 3454, din 1787)

România literară nr. 37/2015, p. 24-25

Cu exact zece ani în urmă semnalam în „Luceafărul” prezenţa în piesa Ruy Blas (1838) a unor structureme esenţiale ale basmului cult românesc Harap Alb (1877). Întrebarea cum şi când s-a produs această contaminare a imaginaţiei hugoliene cu structureme folclorice româneşti îşi găseşte abia acum răspunsul.

Harap Alb într-o piesă hugoliană

Înainte de toate, propunem cititorului cu presupusa lectură la zi a piesei hugoliene să remarce împreună cu noi că motivul central din Ruy Blas este, ca în Povestea lui Harap-Alb a lui Creangă, o substituire, un qui-pro-quo în care eroul lui Hugo, pornit să cucerească „o Regină”, se dovedeşte a fi sluga (mai târziu, dovedit nobil) care şi-a schimbat, la fel ca în Harap-Alb, hainele cu intrigantul Don Salust, în rolul „spânului” din basmul românesc. Dintr-un clar şi voit proces de înnegrire, eroul lui Hugo este mereu îmbrăcat în negru, ajungându-se uneori la ciudate indicaţii de regie, în genul: „trebuie să poarte un halat negru peste costum”i. Mai mult, „contele” Ruy Blas, tocmai s-a întors „din Indii” – cum se spune în Actul V, 5 – pentru „salvarea unui neam”. Tot India apare şi în prima variantă a primului act, terminată de Hugo pe 5 iulie 1838, dar rămasă în manuscris, unde se spune că Don Cézar însuşi venea din Indii: „Madrid depuis vingt ans me croit mort dans les Indesii. Mai mult, Hugo ţine să sublinieze că Ruy Blas este conducătorul unor negri: „Ruy Blas: La uşă stau de veghe doi paznici negri, muţi,/ Iar eu sunt şeful-acestor doi servitori temuţi”iii. Calcurile continuă cu încercarea la care este supus Ruy Blas, de a aduce de dincolo de „culmi de munţi”, dintr-o „grădină’ al cărei gard trebuie sărit o „floare cu foile argintii” (II, 2), consună flagrant cu încercarea eroului nostru popular de a aduce din „grădina ursului”, dintr-un îndepărtat „ostrov”, când nişte „salăţi foarte minunate”, când o „floare de argint”, ca în unele variante sud-dunărene ale basmului. La fel de elocventă ne pare şi similitudinea dintre „Sfânta Duminică”, care deghizată într-o cerşetoare îl ajută pe Harap-Alb, şi personajul lui Hugo: „o babă, o cotoarbă/ C-un nas cât o pătlăgică şi cu tulei în barbă” (IV, 4), care-i mijloceşte lui Ruy Blas întâlnirea cu Regina.

Cui îi e frică de omul negru?

Aşadar, două spaţii culturale complet diferite, unul romantic, altul folcloric, s-au întâlnit pe deasupra barierei lingvistice în marginea unui arhetip narativ, un pattern comun rămânând ascuns sub obsesia disimulantă a două conştiinţe creatoare. Trecând în revistă un répertoire de surse şi martori ai inspiraţiei celor doi autori, am ajuns la concluzia că singura ipoteză plauzibilă pentru această înrudire imaginativă se cere căutată în jurul celor 10.012 versuri care compun celebrul poem epic Erotokritos (Ερωτόκριτος, cca. 1600) al poetului cretan Vincenzo Cornaro. Găsim aici, în finalul părţii a IV-a şi începutul părţii a V-a, un fragment ce reuneşte date istorice despre asediul Atenei de către vlaho-bulgari cu structureme ce trimit direct la basmul cult Harap Alb. Pe scurt, fragmentul ne propune un viteaz cavaler cu pielea albă „ca marmura” şi păr auriu, care află două izvoare fermecate. Într-unul dacă se spală, se înnegreşte şi devine „foarte negru (μελανόμαυρος)” şi „negru complet (ολόμαυρα)”, în celălalt, îşi recapătă culoarea iniţială. În alte variante, eroul primeşte de la o bătrână vrăjitoare două poţiuni magice cu acelaşi efect. Înnegrindu-se, nobilul Erotokrit devine pentru o vreme un viteaz „harap”, termen care are în variantele greceşti exhivalentul de „Σαρακηνός (sarazin)” (v. IV, 958), lexem păstrat întocmai atât de prelucrarea lui Dionisie Fotino (Neos Erōtokritos, 1818), cât şi de traducerea lui Anton Pann: „un strein negru, cei zic, ca’r fi Sarakin”iv. După episodul înnegririi, „Poetul” (actant în propriul poem) îl substituie pe „albul” Erotokrit cu „negrul” Kritidis, nume care nu este decât deformarea numelui iniţial al eroului. Pentru ca deghizarea să fie perfectă, pe lângă faptul că Erotokrit devine „negru ca un abanos” şi „îi crescuse părul şi barba mare’n obraz”, el îşi preface şi glasul: „şi vorbea ca un guşat/ Şi nu putea să’l cunoască nici ceia ce l’alăptat”v. În alte variante, Erotokrit schimbă hainele cu un ţăran sau se dă drept un priceput vraci întors din Indii, ca în romanul popular Filerot şi Antusa, pe care folcloristul Moses Gaster îl vedea „identic lui Ierotocrit”vi. De remarcat că aici, în anonima prelucrare românească cunoscută sub numele Filerot şi Antusa (Ms. BAR 1374), după spălarea cu apa din fântâna fermecată, eroul se transformă explicit într-un „harap”. În fine, deghizat în „sarazin” sau în „harap”, viteazul Erotokrit câştigă mâna şi inima prinţesei Aretusa. Aceasta se întâmplă însă numai atunci când, cu ajutorul doicii, el aduce prinţesei un vechi inel cu trandafir, „Făcut cu delicateţe’n chipul unui trandafir/ Împrejur cu diamanturi şi’n mijloc cu un zamfir”vii. Inel pe care Erotokrit l-ar fi găsit într-o grădină.

Eminescu şi Erotokritos

În Ţările Române, circulaţia lui Erotokritos începe în epoca fanariotă, şi nu atât datorită formei tipărită la 1713 de editorul veneţian Antonio Bortoli, cât mai ales printr-un complex de variante şi manuscrise greceşti „care au introdus – se plâng cercetătorii – o multitudine de greşeli, schimbări, variante şi coruperi”viii. Primele traduceri româneşti (în proză) datează de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi ele ne arată cum interesul pentru povestea lui Erotokrit şi a prinţesei Aretusa nu s-a limitat la cunoscătorii de limbă greacă din principate, ci a cuprins toate straturile societăţii româneşti. Cea mai populară traducere rămâne însă adaptarea în versuri făcută de Anton Pann la 1837 după prelucrarea profesorului său, Dionisie Fotino, și intitulată Noul Erotocrit. Traducerile românești au inspirat poezia Văcăreştilor, au îmbogăţit repertoriul lăutăresc şi au făcut ca Erotocrit să devină cea mai cunoscută „poveste de amor” din perioada Regulamentului organic. Teatrul lui Alecsandri o menţionează ca pe lectura de căpătâi a protipendadei moldave, personajul Tarsiţa din Boieri şi ciocoi întrebând retoric pe la 1859: „Ai cetit pe Erotocrit?” (act II, scena 8). Folcloristul Moses Gaster semnalează şi el neobişnuita aderenţă a poemei cretane în principate, arătând în Literatura populară română (1883) că însuşi „D. Eminescu posedě un fragment manuscript dintr’o traducţiune română de la 1812 întitulată: Istoria Aretusiǐ şi a împăratului Iraclie, tatăl său, a lui Ierotocrit şi a lui Pezostrat, tatăl său vizirul”ix. Ar putea fi vorba chiar de fragmentul publicat de Gaster cu chirilice sub numele Erotocrit şi Aretusa în volumul II din a sa Chrestomaţie română (1891: 178), fragment adnotat de folclorist ca datând de la „c. 1800”.

Ce se ascunde dincolo de erudiţia fantezistă a lui Victor Hugo

Aşadar, Creangă avea toate premizele şi condiţiile pentru a manifesta un interes particular în privinţa popularei poveşti neogreceşti despre „harapul-alb”. Alta a fost însă situaţia receptării poemei cretane în Franţa lui Victor Hugo, acolo unde, pe marginea unor traduceri, totuşi fragmentare, s-a acreditat ideea că poema cretană nu ar fi decât renaturarea unei surse franţuzeşti. Desconsiderat şi redus la o simplă prelucrare, Erotokritos nu putea să figureze în lista de lecturi documentare din nota care însoţeşte ediţia princeps a piesei lui Hugo. Mai mult, nota parcă vrea să ascundă sub o „érudition fantaisiste” adevărata sursă de inspiraţie hugoliană. „Nu există în Ruy Blas niciun amănunt de viaţă privată sau publică, de interior, de mobilă, de blazon, de etichetă, de biografie, de cifre sau de topografie, care să nu fie în mod scrupulos exact. Astfel, când contele de Camporeal spune […], se poate consulta Solo Madrid es Corte… Când don Salluste spune […], nu aveţi decât să recurgeţi la registrul senioral. Când lacheii din actul patru spun […], se poate deschide cartea de numismatică publicată sub Philippe IV en la imprenta real. Şi aşa mai departe pentru restul. Autorul putând multiplica la infinit asemenea gen de observaţii”. De altfel, de la ediţia a doua, nota a fost retrasă chiar de autor:

După cum arată N. Cartojanx, sursa principală a lui Erotokritos este romanul cavaleresc provensal de secol XIV, Histoire du tresvaillant chevalier Paris et de la belle Vienne, fille du daulphin de Viennoys, tradus în limba franceză şi imprimat la Anvers, în 1487, de Pierre de La Cépède. Istoria cavalerului Paris şi a frumoasei Vienne a cunoscut un enorm succes, cu numeroase editări şi traduceri – de exemplu trei ediţii apar doar în Paris într-un singur an, 1835. Într-una din ele, editorul remarcă, legat de popularitatea ronabului cavaleresc, că „nici Percival, nici Tristan, nici chiar Lancelot nu au avut pe baniera lor bibliografică atâtea ediţii şi traduceri cum are cavalerul Paris”xi.

Privind comparativ romanul lui Cépède şi poema cretanului Cornaro, lipseşte din Istoria cavalerului Paris tocmai episodul transformării eroului în viteazul „sarazin/ harap”. Mai mult, în textul francez, sarazinii sunt duşmani de moarte ai lumii apusene, motiv de injurioase epitete, precum: „ces chiens Sarazzinsxii

Iată pe scurt, pasajul din textul francez, cu lupta lui Paris cu sarazinii, care ar corespunde fragmentului din Erotokritos despre lupta eroului cu împăratul Vladistratos (Βλαντίστρατος) din Vlahia (Βλαχιάς) şi omorârea nepotului acestuia, Aristos, şi el un pretendent la mâna prinţesei Aretusa. După ce pleacă pe o corabie cu mărfuri, ajutat de un prieten, Messire Berthon de Piccamale, Paris ajunge cu bine „en Romaniexiii – în Bizanţ, adică. Aici, eroul debarcă la „Constantinoble”, unde află că Papa Innocentius, Regele Franţei şi alţi principi apuseni, printre care şi delfinul de Vienne, tatăl iubitei sale, porniţi în cruciadă împotriva „arapilor (Sarazzins)”, au căzut prizonierii „unui sultan din Egipt (ung souldan en Babilone)”xiv. Şi asemeni lui Erotokrit, care se luptă cu vlahii ce asediază Atena, viteazul Paris se luptă cu sarazinii din Alexandria. Diferenţa stă, deci, în proiecţia temporală a celor două istorii. Dacă Erotokritos viza anul 1230, an în care Ioan Asan II le Blas cucerea Adrianopolul şi asedia Atena, Istoria cavalerului Paris situează suficient de convingător acţiunea în timpul celei de-a patra cruciade (1198), condusă de Papa Inocenntius al III-lea, când Apusul a intenţionat eliberarea Ierusalimului cucerit de sarazini printr-o debarcare în Egipt. Pentru istoricul N. Bănescuxv, prezenţa vlahilor în Erotokritos ar fi dovada că ipoteza lui Iorga privind latinitatea sud-dunăreană (vlahii) este corectă şi că la sud de Istru a existat un ducat distinct al vlahilor, numit Paristrion (în. gr., ‘dincolo de Istru’). Înglobat ulterior în Bizanţ, acesta ar explica şi ideea de negritudine în Balcani, acolo unde, basmele albanezilor vorbesc de „harapi i zi (arapul cel negru)”, iar cele ale aromânilor de un „Araplu, laiu ca tuciunilexvi.

Concluzia noastră se limitează la biografia folclorică a celor trei eroi înrudiţi, Erotokrit, Ruy Blas şi Harap Alb, biografie comună presărată cu neaşteptate date istorice din perioada de faimă a imperiului vlaho-bulgar. A fost perioada care a contaminat nu doar folclorul balcanic, dar şi mitul itinerant al Regelui-Preot Ioan, mit din care s-a alimentat şi imaginaţia reproductivă a lui Victor Hugo. Proverbiala lui „fantaisie scientifique“, pe care critica a taxat-o ca pe „un modernisme naif“, asambla fapte disparate, dar exacte până la amănunt, cu un liant desăvârşit, fantezia autorului. Un autor care, cel puţin în piesa Ruy Blas, se arată sedus până la admiraţie de un mixt folcloric elaborat în creuzetul multietnic al Balcanilor şi răspândit de geniul unui poet cretan.

iV. Hugo, Ruy Blas, indicaţii de regie la IV, 1 şi V, 1.

iiMs. Ruy Blas, fol. 78b, în ed. Gustave Simon, Édition de l’Imprimerie Nationale, Paris, 1905, p. 462.

iiiîn trad. V. Stoicovici, I, 4; vide et III, 1, IV, 1.

iv A. Pann. Noul Erotocrit, Tomul al cincilea, Sibiu, Gheorghis de Clozius, 1837, p. 8.

v cf. idem, p. 33.

vi M. Gaster, Literatura populară română, Bucureşti, I.G. Haiman, 1883, p. 129.

vii A. Pann. op. cit., p. 41.

viii H. Pernot, Études de littérature grecque moderne, Paris, Librairie Garnier frères, 1918, p. 3.

ix M. Gaster, op. cit., p. 129-130.

x N. Cartojan, Poema cretană Erotocrit în literatura românească şi izvorul ei necunoscut, în Academia Română, Mem. secţ. lit., seria III, tom. VII, mem. 4, Bucureşti, 1935.

xi Histoire du chevalier Paris et de la belle Vienne, Paris, Crozet, 1835, p. 1.

xii idem, f. LVr.

xiii idem, f. LXIXr.

xiv idem, f. LXXIIr.

xv v. N. Bănescu, La question du Paristrion ou conclusion d’un long débat, Communication lue à l’Académie Roumaine, séance du 2 Avril 1932, Bruxelles, Secrétariat de la Revue Byzantion”, 1932.

xvi v. Per. N. Papahagi, Basme aromâne şi glosar, Ediţiunea Academiei Române, Bucureşti, 1905, p. 1, 391, 395 ş.a.

Lasă un comentariu

Filed under 1

Un kabbalist uitat

I.Brucar desen de M.H.Maxy in

I. Brucar desen de M. H. Maxy in „Puntea de fildes”, 1926. p. 10

Viața Românească nr. 8/2015

Atunci când, tot mai rar, istoria filosofiei româneşti aminteşte de Isac Brucăr (1888-1960), primul exeget al filosofiei lui Titu Maiorescu, o ciudată amnezie acoperă preocupările acestuia din domeniul kabbalei, materie pe care filosoful a definit-o, reluând o sintagmă consacrată de Adolph Franck, „o filosofie a religiei evreieştii. Apelul lui Brucăr la Zohar şi la Sefer Iezirah, tratatele fundamentale ale acestei filosofii, începe cu prima lui carte, Încercări şi studii (Cercul Libertatea, Bucureşti, 1919), în care paginile despre kabbală formează o veritabilă carte în carte, cu detalii despre cele două tratate şi o traducere personală din Zohar. Este prima traducere românească din Zohar, Brucăr folosind aici o versiune germană, mai exact, un excerpt zoharic mai puţin ştiut al filosofului Hugo Bergmann pentru almanahul Asociaţiei Studenţilor Evrei din Praga, „Vom Judentum: ein Sammelbuch” (Leipzig, 1913, p. 274-281). Dincolo însă de efortul de documentare şi de clarificare, Încercări şi studii arată un interes pur filosofic în tratarea acestei materii oculte. Cât despre traducerea Zoharului, aceasta va fi citată de Brucăr până târziu, în, de exemplu, Filosofia lui Spinoza (1930)ii, care este prima încercare românească de readucere a lui Spinoza în cultura iudaică şi o dovadă că preocuparea filosofului român pentru kabbală a rămas o dimensiune constantă a universului său filosofic. Căci, trebuie subliniat, I. Brucăr nu a fost un kabbalist în sensul operativ al cuvântului, ceea ce l-a interesat pe el din acest vast domeniu nu a fost aplicaţia practică, ci filosofia acestei filosofii oculte, felul în care se poate lărgi orizontul lui intellegere cu ajutorul unui instrument hermeneutic dotat cu autenticitate şi consacrat de dimensiunea transcendentă a misticii iudaice.

Pentru I. Brucăr, acest instrument hermeneutic a însemnat, în primul rând, posibilitatea de a sonda filosofia lui Spinoza, un domeniu în care el a ajuns la concluzia că „E aici panteism, e Kabbala”iii. Apropierea de universul spinozist în anul 1925, când Brucăr publică un foarte scurt studiu în „Puntea de fildeş”, revista „scriitorilor evrei-români”, intitulat Dumnezeu în filosofia spinozistă, în care ţine să arate „că panteismul este o idee culeasă de Spinoza din filosofia kabalistă, dela sfârşitul evului mediu”iv. Ideea nu era nouă printre filosofi, despre „Spinoza, care era versat în Cabala autorilor naţiunii sale”v, vorbise deja Leibniz, la 1708. Cu doi ani mai înainte, Johann Georg Wachter, demonstrase în cap. 4 din al său Elucidarius cabalisticus (1706) că rădăcinile conceptului spinozist deus sive natura trebuie căutate în interiorul misticii iudaice, arătând lămurit că toate dovezile panteismului său – ca de exemplu, „ordinul şi cuvântul lui Dumnezeu nu sunt decât acţiunea şi ordinea naturii” (Spinoza, Tract. theol.-polit., VI) – nu sunt decât expresia cea mai exactă a panteismului kabbalei. Ce aduce însă nou Brucăr în toată această discuţie, neîncheiată nici până astăzi, despre rădăcinile oculte ale panteismului lui Spinoza, este localizarea rădăcinilor panteismului lspinozist în paragrafele liminare ale Zohar-ului. Altfel spus, cu cuvintele lui Brucăr: „Prin aceasta, el [Spinoza] n’a afirmat decât o idee din cartea Zoharului – lămuritoare a antinomiei dintre subiect şi obiect: cine şi ce. Cine [ebr., mi n.n.] este începutul începuturilor, este şi nu este, şi e adânc ascuns în numele lui [Eloh-im n.n.]. Însă, de oarece Dumnezeu a voit să se destăinuiască şi să fie chemat pe numele său, s’a dezvelit de haina preţioasă şi strălucitoare a lumei şi a creat aceasta [ebr., eleh] sau ce [ebr., ma]. Astfel s’a unit aceasta cu cine, adică mi cu eleh şi au format numele lui Dumnezeu Elohim. Creatorul şi creatul, sunt una”vi.

Brucăr nu face aici decât să esențializeze un pasaj controversat din Zohar (1b), primul fragment tradus de el în Încercări şi studii (1919, p. 271-273), sub un titlu (Despre obiect şi subiect) împrumutat de la H. Bergman (Subjekt und Objekt der Welt). Este vorba de dialogul dintre Rabbi Şimon Bar Iohai, miticul autor al Zohar-ului, şi fiul său Eleazar, elevul kabbalei, care are ca subiect numele Elohim, considerat de kabbalişti „misterul misterelor”. Glosemul elohim nu ar fidecât, se spune în Zohar, o sintagmă compusă dintr-o veşnică întrebare şi un esenţial răspuns: elehi-mi, citit invers mi eleh? cine [a făcut] aceste [lucruri]?’, cu trimitere la întrebarea din Isaia, 40, 26: „Cine a creat aceste lucruri? (mi bara eleh?)”. În accepţiunea lui Brucăr, mi şi ma sunt atributele aceleiaşi divinităţii, spiritul şi materia, a căror egalitate în divinitate surprinde toată teoria divinei imanenţe condensată în adagiul deus sive natura.

Brucăr adânceşte acest „amănunt, care e un întreg mister”vii, mergând mai departe de „lămuririle filosofiei cabaliste”, şi întreabându-se împreună cu Spinoza dacă nu cumva „Dumnezeu are mai multe atribute decât acele pe cari mintea umană i le-a găsit”? O întrebare care îl va conduce pe filosof pe tărâmul iraţionalului, pe drumul deschis de un alt concept spinozist împrumutat din misterele kabbalei: amor Dei intellectualis. Sintagmă pe care Brucăr o semnalează ca pe „esenţa ultimă a Eticei lui Spinoza”. De remarcat că în toată Etica, mintea are conotaţii de finitudine, de aceea nu mens, ci amor este potența cognitivă chemată de Spinoza să definească relaţia cu înţelepciunea divină, cu intellectus Dei. De aici şi concluzia lui Brucăr, că misterul lui Dumnezeu nu poate fi nicicând epuizat de mintea umană, cel mult obscurizat și personalizat prin revelaţie. De acest destin de inepuizare se bucură şi kabbala, materie pe care Brucăr o caracterizează cu atributele „mister”, „filosofie confuză”, „obscuritate”, amintindu-ne astfel de un Pico della Mirandola, cel din Conclusiones, care spunea că filosofia ocultă (aici, magia) nu este decât un instrument de adâncire a misterului.

Şi aşa cum autorul celebrului Der Spinozismus im Judenthums (1699), filosoful J. G. Wachter l-a avut la Amsterdam pe Moses Germanus pentru clarificări şi ipoteze pe marginea panteismului kabbalei, Brucăr l-a avut ca îndrumător în mistica iudaică pe „d. Dr. M. A. Halevy, rabin din Bucureşti”viii. Cei doi, atât filosoful Isac Brucăr, cât şi teologul Meyer Abraham Halevy, au fost membri fondatori ai Institutului de Cultură de pe lângă Templul Coral din Bucureşti, un cerc de studii iudaice care l-a avut pe Rabinul Moses Gaster membru de onoare şi pe Marele Rabin Isaac Niemirower primul preşedinte. Dacă Moses Gaster a dat The Origin of the Kabbalah (1894), Niemirower a dat și el un Omagiu lui Spinoza din partea unui nespinozist (1933), semn că readucerea lui Spinoza în cultura iudaică rămăsese un imperativ.

Într-o vreme când epistemologia lui Popper făcea apologia „ştiinţei eroice” şi promitea umanităţii „creşterea cunoaşterii”, o mână de erudiţi de pe malurile Dâmboviţei propuneau nu creşterea, ci adâncirea cunoaşterii prin întoarcerea la o tradiţie uitată, ocultă, pe care omul modern o desconsideră ca pe creanga uscată a pomului cunoaşterii. O creangă care însă a hrănit umanitatea cu misterul refuzat de tekhnē, de gândirea pusă în slujba facerii, nu a creaţiei, a posedării, nu a participării. „De acest mister – spune Brucăr, reluându-l aici pe Şestov, cel din Descartes et Spinosa – Spinoza şi-a dat seama. El ştia că cunoştinţa acestui mister e obscură, ascunsă, abia vizibilă – şi nu întotdeauna – lui Spinoza însuşi şi celorlalţi, dar care poate fi simţit în cuprinsul întregii sale filosofii. Nu în acele judecăţi clare şi distincte pe cari istoria le-a primit dela el şi pe cari el însuşi le-a primit dela spiritul timpului [cu referire aici la cartezianism – n.n.], ci în acele sunete stranii, misterioase, insesisabile şi scăpând calcului, şi pe cari în limbagiul nostru nici nu poţi să le numeşti ‘glasul celor cari strigă în deşert’, dar al căror nume ar fi: sunetele cari nu raţionează”ix.

Ca o concluzie, concluzie pe care o punem la îndemâna tot mai puţinilor săi exegeţi, componenta principală a întregii filosofii a lui I. Brucăr rămâne, în opinia noastră, o hermeneutică filosofică. Ea împacă neliniştea spinozistă din faţa misterului ontologic cu abilitatea kabbalistului de a locui lumea pe verticală, dincolo de plafonul imanenţei, printre îngeri şi demoni.

i cf. I. Brucăr, Filosofia lui Spinoza, în „Revista de Filosofie”, vol. XII, Bucureşti, 1930, p. XXXV; autorul citându-l aici explicit pe Ad. Franck, La kabbale ou la philosophie religieuse des Hébreux, Paris, 1843.

ii idem, p. XXXVI, n. 1.

iii idem, p. XXXV.

iv I. Brucăr, Dumnezeu în filosofia spinoziană, în „Puntea de fildeş”, nr. 1, Bucureşti, 1925, p. 13.

v G. W. Leibniz, Essais de théodicée…, §372, în ed. Amsterdam, 1747, vol. II, p. 251.

vi I. Brucăr, Dumnezeu în filosofia spinoziană, loc. cit., p. 13.

vii idem, p. 14.

viii cf. I. Brucăr, Filosofia lui Spinoza, loc. cit., p. XXXVI, n. 2.

ix I. Brucăr, Dumnezeu în filosofia spinoziană, loc. cit., p. 14.

Lasă un comentariu

Filed under 1

De la alchimistul poet la poetul alchimist

România literară nr. 31/2015, p. 23

Aurum nostrum non est aurum vulgi

Într-o dedicaţie (Epistre) la una din reeditările franceze ale Celor XII chei ale lui Basile Valentin (1660), editorul a ţinut să ureze unui alchimist pe atunci la modă, Cavalerul Digby, „fie ca lumina şi căldura Spiritului vostru să ajungă a fi folosite pentru a da o nouă viaţă misterelor acestei Arte, care suscită de atâta timp curiozitatea Filosofilor”i. Urarea aceasta condensează toată încrederea Renaşterii într-o dimensiune pur spirituală a alchimiei, o artă considerată nu „artă mecanică”, cum arată un tratat alchimic de secol XVI, ci o practică adresată spiritului, aurul alchimiştilor aparţinând înainte de toate acelui mundus spiritualis în care „Spiritul este quintessenţa,/ Prin el copilul nostru îşi face simţită prezenţaii.

Atunci când, în Tratatul despre metale şi minerale, alchimistul vorbește de „spiritul aurului” (l’Esprit de l’Or), a cărui „casă e doar cenuşă şi cadavru”iii, el se folosește de fapt de metafore pentru a aminti într-un limbaj criptic apropiat de poezie că mortificarea simţurilor a fost şi rămâne faza de început a oricăror experienţe ce promit o transformare spirituală. În acelaşi limbaj metaforic, aflarea „aurului în spirit”, prin manipularea „spiritului metalelor”, nu ar fi decât încercarea de a defini întregul demers al alchimiei, care nu este decât desăvârşirea operatorului uman. Numai că aici, aurul spiritual nu era scopul în sine, ci instrumentul prin care se punea la îndemâna alchimistului catalizatorul spiritual al tuturor experienţelor lui viitoare, o promisiune că energia divină (spiritus divinus) se va implica în purificarea şi înnobilarea materiei, adică în stăpânirea Naturii, ale cărei arcane devin astfel o scară „ce urcă la cer”, spre cunoaşterea divină, așa cum promitea celebra Tabula smaragdina (VIII). Altfel spus, cu cuvintele unui alchimist celebru, „Aurul nostru nu este aurul vulgului (Aurum nostrum non est aurum vulgi), ci un aur viu, adevăratul aur al lui Dumnezeu […] Este aici o chimie spirituală curăţată de lacrimi, sublimată din virtuţi, decorată de graţia misterelor, care face chiar şi corpul intrat în putrefacţie ori dorinţele cele mai josnice să devină vii şi curate, ajutând sufletul să contemple Paradisul şi lumea îngerilor”iv.

Spiritualizarea artei hermetice, care promitea transformarea materiei în spirit şi a spiritului în energie creatoare, a apropiat alchimistul de gândirea poetică, făcând din metaforă un principiu ordonator al experiențelor, iar din scrierile hermetice nişte „maeştri muţi”, cum se spune în prefaţa din 1547 la poemul alchimic Fântâna îndrăgostiţilor ştiinţei (1413). „Maeștri muți” pentru că textele deveneau „atât de obscure încât este aproape imposibil să deţii adevărata interpretare fără bunătatea lui Dumnezeu, cea care inspiră în creierul celor trăitori şi iubitori ai ficei sale Natura înţelepciunea în sine, transmisă şi lăsată de la Tată la Fiică, precum o moştenire”v.

Când aurul se ascunde în versuri

Căutând atingerea înţelepciunii ultime, filosoful-alchimist se folosea de metaforă ca de un semn al descifrării limbajului divin. Din această apetență metaforizantă a rezultat un metalimbaj care propunea obsesiv ambiguizarea, cu metafore seducătoare şi „sclipitoare”, precum „timp de aur” (hora aurea) sau „aur roşu” (or vermeil), care „este Soarele, adevăratul tată/ Al pietrei, al elixirului, şi/ Din care atâtea comori pot ieşi”vi. Metafore care vor deveni invarianţii unei experienţe a desăvârşirii. Astfel de jocuri de cuvinte vor atrage atenţia poeţilor, cei mai îndreptăţiţi să locuiască un univers în care gândirea magică se întâlnea cu discursul metaforic pentru a ilumina un drum către mântuire. Ei au transpus în versuri vechile experienţele ale lui Geber, Robertus Vallensius sau Bernardus Trevisanus, consacrându-l pe alchimist ca pe adevăratul cunoscătorul al adevărurilor mai presus de lume, adevăruri pe care el le disimulează în profunzimile unui limbaj ocult. De exemplu, ceea ce vechii alchimişti numiseră smaraldul hermetic, piatra celestă din care s-a făcut Graalul, devine la poeţii alchimişti ai secolului al XVI-lea vitriol-ul filosofic, un lexem care nu este decât anagrama lui l’Or y vit şi care oferă prin deschiderile conotative la mitul vasului sfânt un indiciu asupra locului în care se ascunde aurul alchimic.

Cel care a lansat moda alchimistului-poet a fost italianul Giovanni Aurelio Augurelli, şi nu atât prin poemul său scris în latină, Chrysopoeia (Fabricarea aurului, 1515), cât prin traducerea lui franceză (1548), care a cunoscut un considerabil succes. Traducerea aceasta l-a influenţat pe autorul poemei Plângerea Naturii catre alchimistul rătăcitor (tipărit în 1561), prezumat a fi chiar Jean de Meung, autorul celebrului Roman de nla rose. Ilustra filiaţie va atrage atenţia Pleiadelor asupra noului limbaj poetic propus de Augurelli, metaforele alchimiei îmbogăţind, îndeosebi prin „Pleiadele mici”, poezia cultă de limbă franceză. Incompatibili în teorie, alchimistul poet şi poetul clasicist al Pleiadei se vor întâlni în admiraţia comună pentru Romanul trandafirului, un poem care, sub aparenţa iubirii curteneşti, era bănuit că ascunde profunde concluzii alchimice. Despre acest palier hermetic vorbeşte alchimistul Jacques Gohory, dovedind încă de la 1572, într-o glosă hermeneuticăvii la un poem medieval, că toate poemele d’amour courtois scrise în maniera Romanului trandafirului se cer citite într-o cheie hermetică, fiind vorba aici de acelaşi scop şi de aceleaşi etape ca în arta alchimică. Cât despre scopul acestei „arte sacre”, el a fost astfel sintetizat de Augurelli, împăcând atât aspiraţiile iubirii curteneşti, cât şi căutările celeste ale alchimiei: „Întoarcerea la viciile zeilor”viii. În paranteză fie spus, renumele poemului alchimistului italian va ajunge până la Leibniz, care l-a cunoscut prin varianta lui germană şi chiar l-a citat în al său Oedipus chymicus (1710).

În 1561 apare la Paris compendiul Despre transformarea metalelor, trei vechi tratate în ritm franţuzesc, conţinând poemele Fântâna îndrăgostiţilor ştiinţei, de La Fontaine, Plângerea Naturii către alchimistul rătăcitor, cu Răspunsul dat de Alchimie, aparţinând lui (Pseudo) Jean de Meung, şi un Sumar filosofic atribuit lui Nicolas Flamel. Însă ceea ce a adus cu adevărat remarcabil în istoria literaturii franceze acest compendiu a fost alipirea la cele trei texte alchimice a unui pasaj din Romanul trandafirului, care deja trezise interesul publicului preocupat de alchimie, cum o spune chiar prefaţatorulix, public care cumpăra Le Roman de la Rose în mod special pentru această addenda hermetică. Este vorba de 86 versuri aparţinând lui Jean de Meung, care formează în acest compendiu un distinct „tratat privind aceeaşi artă [alchimică]”. Pasajul și contextul în care a fost reeditat a consacrat Romanul trandafirului ca pe un poem alchimic, atrăgând definitiv atenţia Pleiadei asupra posibilităţilor alchimistului-poet de a interpreta mitologia antică într-o cheie hermetică. Un exemplu este Joaquim du Bellay, care a folosit limbaj metaforic al alchimiei în Sonetul 72 din Regrete şi alte opere poetice (1558), arătând că poezia clasică poate fi compatibilă cu noul limbaj „științific” al alchimiei.. Mai elocvent este cazul alchimistului-poet Clovis Hesteau de Nuysement, ambiţionatx şi el să reînvie gloria poeţilor antici pe linia trasată de Jean d’Aurat, profesorul său şi al lui du Bellay, care va scrie pe lângă imne şi ode pindarice numeroase poeme alchimice, precum Tabla lui Hermes explicată prin sonete (1620), sau Poem filosofic despre Azotul filosofilor (1624).

Despre o ucenicie la arcane

Moda alchimistului-poet va trece Canalul Mânecii şi îl va face pe alchimistul Michael Maier, care a locuit în Anglia între 1611 şi 1616, să vorbească în Prefaţa la Examen fucorum pseudo-chymicorum detectorum (1617) despre niște „falşi alchimişti” (fucos Alchymicos) care ar scrie pe malurile Tamisei o uimitoare alchimie în versuri. Admiraţia boemianului pentru alchimiştii poeţi ai Albionului l-a făcut să plaseze poezia în capul listei alchimiei adevărate, cu observaţia că „Alchimia are nevoie de Poezie (Chymico necessaria Poetica)”xi. Căci, se explică Maier, „profunzimea vorbirii şi limbii, pe care arta Chimică are pretenţia că o cuprinde, e depăşită de arta Poetică, cea care are cu mult mai multă profunzime decât alegoriile chimice”xii.

Deloc întâmplător, admiraţia pentru poet şi pentru poezie coincidea cu diminuarea statului social al alchimistului, devenit în epoca Iluminismului tot mai marginal şi mai predispus la ocultare. Însă alchimistul poet nu se va preda modernităţii. Mai mult, el va impune o nouă estetică şi un nou personaj, pe poetul alchimist. Goethe este momentul de cotitură. Alchimistul din Weimar a preluat din alchimie entuziasmul apologetic pentru lucrările unor von Welling, Paracelsus, Basilis Valentinus sau van Helmont, la care a adăugat înţelegerea poeziei ca experienţă mistică, de căutare a acelui „aur în spirit” semnalat de alchimişti ca o amprentă a lui Dumnezeu pusă pe întreaga Natură. Prin Goethe, devenit exemplul şi conştiinţa noii estetici, poetul senin al Pleiadei va lăsa locul poetului romantic, bântuit de demonii ocultismului. Prin romantici, metafora redevene athanorul unei anagogii, iar invocarea lui Hermes continuă să se facă auzită, de la Phoebus şi Hermes al lui Goethe, până la Baudelaire şi a sa Alchimie a durerii: „O, Hermes tainic ce-n restrişti/ M-ajuţi, dar teamă-n mine semeni,/ Lui Midas tu mă faci asemeni,/ Celui mai trist dintre-alchimişti”.

Modernitatea a continuat să vadă în poezie o artă magică, o promisiune, cum o spune André Breton şi toţi suprarealiştii, de a-i reda omului aspiraţiile lui metafizice, „descoperindu-i parţial mecanica simbolismului universal”xiii. Și chiar dacă Breton nu detaliază aici comparaţia sa dintre „înalta magie”xiv şi poezie, vocabularul şi trimiterile lui arată clar că arta magică vizată de el în comparaţia cu poezia a fost alchimia. De altfel, într-o scrisoare către Theodore Fraenkel (noiembrie, 1916), Breton face o mărturisire de credinţă, arătând în marginea poemului lui Rimbaud, Alchimia cuvântului, că el personal va merge mai departe decât Rimbaud, pe urmele lăsate de alchimişti, pentru descifrarea arcanelor cuvântului.

Din păcate, postmodernitatea va face din poetul alchimist o simplă alegorie a jocului de limbaj, reducând alchimia poetică la o abilitate metaforizantă şi uitând definitiv toată ucenicia poetului la arcane. Cândva, în vremea alchimiştilor poeţi, poezia era o formă de descoperire a sinelui, iar sinele un concept care promitea o transformare: mai întâi o dizolvare a celor pământeşti, urmată de o coagulare de sens divin. Urmele acestei transmutări interioare erau versurile, cele care făceau din textul alchimic premiza unei împărtăşanii de sens divin. De multe ori, gravurile alchimice înfăţişază lângă athanor un misterios personaj care cântă la harpă, ca în Hieronymus Brunschwig, De arte distillandi (1508: 299). El nu este doar trubadurul care „risipeşte melancolia saturniană a alchimiştilor din nopţile lor de veghe lângă athanor”, cum presupune J. Van Gennep în Art et alchimie (1986: 98), ci este ipostasul alchimistului poet, o exemplificare a transmutării sinelui în cuvânt. În cuvântul lui Dumnezeu…

Note:

i Les dovze clefs de philosophie de frere Basile Valentin…, traictant de la vraye medecine metalique. Plus l’Azoth, ou, Le moyen de faire l’or caché des philosophes, Paris, Pierre Moët, 1660, p. 3.

ii [Jean de Meung], Les Remontrances de la Nature à l’Alchimiste errant, v. 359-360, în editio princeps: De la transformation métalliqve, trois anciens tractez en rithme Françoise, Paris, Guillaume Guillard, & Amaury Warancore, 1561, f. 25r.

iii cf. [M. Chambon], Traité des métaux et des minéraux et des remèdes qu’on en peut tirer…, Paris, Claude Jombert, 1714, p. 371-372.

iv R. Fludd, Summum bonum…, Francofurti, 1629, t. III, p. 52.

v La Fontaine des Amoureux de Science, compilee par maistre Iean de la Fontaine de Valenciennes…, Lyon, Iean de Tournes, 1547, p. 4.

vi [Jean de Meung], La Reponse de l’alchymiste à Nature, v. 779-781, în ed. cit., f. 48v.

vii v. Livre de la Fontaine Perilleuse avec la chartre d’Amours, autrement intitulé le Songe du Verger…, Avec commentaire de J[aques] G[ohory] P[arisien], Paris, Jean Ruelle, 1572.

viii I. A. Augurelli, Chrysopoeiae libri tres…, Venetiis, Simon Luerensis, 1515, f. 47r.

ix cf. De la transformation métalliqve…, Paris, 1561, f. 3v-4r.

x cf. Prefaţa (Au lecteur) la Clovis Hesteau, sieur de Nuysement, Les Oeuvres poetiques, Paris, Abel l’Angelier, 1578, [f.p.].

xi M. Maier, Examen fucorum…, Francofurti, 1617, p. 15.

xii ibidem.

xiii A. Breton, Arcane 17, în ed. Jean-Jacques Pauvert, Paris, 1965, p. 105.

xiv idem, p. 106.

Lasă un comentariu

Filed under 1